Vacature: Zakelijk Leider (8u p/w)

Danscollectief Arnhemse Meisjes zoekt per 1 december 2021 een:

Zakelijk Leider
zo’n 8 uur per week

Functieomschrijving
De zakelijk leider stuurt de (freelance) productieleider en marketingmedewerker aan, verzorgt de fondsenwerving, onderhoudt contact met subsidiënten en andere stakeholders zoals het impresariaat, maakt financiële afspraken en contracten, werkt mee aan de meerjarenstrategie en coördineert de (financiële) bedrijfsvoering ism de boekhouder. Het collectief is een stichting met een bestuursmodel, aan wie verantwoording wordt afgelegd. Over de uitvoering van de taken legt de zakelijk leider samen met de artistieke kern verantwoording af aan het bestuur. Een van de eerstvolgende (grote) taken is het maken van de meerjarenaanvraag voor de periode 2023-2024 bij gemeente Arnhem (1 maart 2021).

Danscollectief Arnhemse Meisjes biedt een (freelance) functie voor gemiddeld 8 uur per week. De werktijden zijn flexibel en in overleg met het artistieke team.

Taken
– Het onderhandelen en opstellen van contracten met (project)medewerkers, festivals, theaters/ locaties en het impresariaat;
– Het verzorgen van de financiën inclusief de juiste financieringsmix per project, zoals het opstellen van de begrotingen, het beheren van de inkomsten en uitgaven en het contact onderhouden met de boekhouder (freelance, extern) voor het opstellen van de project- en jaarcijfers;
– Het schrijven van projectsubsidieaanvragen en het afwikkelen daarvan;
– Het onderhouden en leggen van contacten met (zakelijke) relaties, vertegenwoordigers van subsidiënten, sponsors en andere partijen;
– Het zorgdragen voor de planning en de zakelijke afweging daarbinnen;
– Het reguleren van werkzaamheden van de interne organisatie waaronder het aansturen van de medewerker marketing en de medewerker productie;
– Het initiëren, organiseren en verslaan van de minimaal driemaal per jaar te houden bestuursvergaderingen.

Gevraagd
Iemand die enthousiast wordt van collectief werken, die flexibel is als kansen zich aandienen. Iemand die onze artistieke ideeën zakelijk op een creatieve manier wil invullen en vormgeven en daar zelf ook ideeën over heeft. Het is binnen onze collectieve manier van werken belangrijk dat we iemand vinden die het overzicht houdt, en gemotiveerd is om samen met ons te groeien en te ontwikkelen, waaronder het bouwen aan internationale tours/projecten. Je hebt affiniteit met of in ieder geval een nieuwsgierigheid naar locatietheater en krijgt net zoveel energie van (hedendaagse) dans als wijzelf! We vinden het fijn als jij ook woon- en/of werkzaam bent in Arnhem, of in ieder geval een binding hebt met de stad en/of het culturele veld hier. Daarnaast zit inclusie en verbinding in onze missie verweven: we nodigen iedereen die zich hierin thuis voelt nadrukkelijk uit om te solliciteren.

Competenties
– Initiatiefrijk en flexibel
– Overtuigend, besluitvaardig en ondernemend
– Sociaal en communicatief vaardig in woord en schrift
– Analytisch vermogen en organisatietalent

Honorering
Afhankelijk van de startdatum maken we een vaste prijsafspraak voor de resterende maand in 2021 en daarnaast een vaste prijsafspraak voor 2022. Het bedrag wordt vastgesteld op basis van de richtlijnen voor honorering van freelancers in de cao Toneel & Dans, op basis van het aantal jaren ervaring.

Interesse?
Stuur een motivatiebrief en cv uiterlijk 10 november aan info@arnhemse-meisjes.com ter attentie van Anna, Yeli, Kim, Inbal en Aïda. Voor meer informatie over de inhoud van de functie kun je mailen naar Linda Kokke: zakelijk@arnhemse-meisjes.com. Startdatum: 1 december 2021.

Over Danscollectief Arnhemse Meisjes
Danscollectief Arnhemse Meisjes is een groep professionele dansers gevestigd in Arnhem. Het collectief creëert toegankelijke, prikkelende en begrijpelijke dansvoorstellingen om een breed publiek te enthousiasmeren voor hedendaagse dans – juist zij die daar nog niet zo bekend mee zijn. Daarom brengen ze dans dicht naar de mensen toe, op straattheaterfestivals en andere locaties in de openbare ruimte. Door het lichte en speelse karakter, de herkenbaarheid van de thema’s en interactie met het publiek brengt het danscollectief jong en oud in contact met dans(theater).

De afgelopen jaren maakten zij de voorstellingen See me notice you, Verlaten Vrouwen en de kindervoorstelling Op ’t randje (6+). In 2020 wonnen ze de Cultuurprijs Arnhem en maakten ze een eigen korte dansfilm Memories of the Future – die momenteel op gerenommeerde filmfestivals over de hele wereld te zien is. Naast voorstellingen zet Danscollectief Arnhemse Meisjes zich in voor het (professionele) dansklimaat in Arnhem en omstreken, onder andere door het organiseren van workshops voor professionele dansers en de Dance Flavours Performance Night. Op deze avond bieden ze een podium voor werk van opkomende dansmakers (zowel lokaal als internationaal) en krijgt het publiek een proeverij van de nieuwste hedendaagse dans in verschillende stadia van het maakproces. Van work in progress tot herneming. Anna Fransen, Aïda Guirro Salinas, Yeli Beurskens, Kim Tuerlings en Inbal Abir vormen het collectief en eveneens de artistieke kern van de organisatie.

Danscollectief Arnhemse Meisjes wordt voor de periode 2021-2022 ondersteund binnen de tweejarige subsidieregeling van de Gemeente Arnhem.